Rekryteringsföretag i Kalmar

På Premier i Kalmar brinner vi verkligen för det vi gör med passion och talang för att söka perfekta matchningar. Som specialister på chefsrekrytering i Kalmar har vi lång erfarenhet av att rekrytera chefer och specialister på olika nivåer inom bland annat:

  • Ekonomi
  • Försäljning/marknadsföring
  • HR/administration
  • Produktion
  • Teknik
  • IT

Genom vår långa erfarenhet inom rekrytering och våra lokala kontaktnät i Kalmar, hjälper vi alltid våra kunder att hitta personal med rätt kompetens och erfarenhet.

Kontakta gärna mig
om du har några frågor!

Nöjda kunder efter rekrytering i Kalmar

Våra nöjda kunder stärker vårt arbete som rekryterings- och bemanningsföretag i Kalmar. Här är några av våra kunder som berättar om varför de arbetar med oss på Premier när de ska rekrytera till sina kontor i Kalmar.

Tjänster som rekryterades: 
Ekonomichef och vikariat på säljchef

"Kontakten med rekryteraren som lyssnade på oss och som också fick oss att justera vår kravprofil var avgörande. Men också de frågor och sättet som vi bemöter våra tilltänkta medarbetare med ihop med Terese. Professionellt agerat och hela tiden en respekt för kandidaten och där vi samtidigt tar hand om vårt varumärke, vilket är viktigt om vi ska ses som en attraktiv arbetsgivare"

Ola Bergman
,
VD
Dina Försäkringar

Är du intresserad av att söka jobb i Kalmar hos oss på Premier?

Under fliken “Arbetssökande” kan du ta del av lediga jobb som är aktuella just nu och när som helst skicka en spontanansökan för att söka jobb, både för uppdrag som avser rekrytering och bemanning. Läs gärna om vad det innebär att vara anställd genom oss och tveka inte att ta kontakt med oss för ytterligare information. Du når oss på e-post, telefon och givetvis är du också välkommen att komma förbi vårt kontor i Kalmar.

Vår rekryteringsprocess

På Premier arbetar vi med en rättvis process för rekrytering och bemanning, där alla bedömningar görs på en likvärdig grund. För en effektiv process, behöver vi struktur och transparenta tidsplaner, där vi också tror på flexibilitet. Hos oss är varje rekryteringsuppdrag unikt och tillsammans med våra kunder skapar vi den bästa lösningen just för dem.

Vad som har gjort oss framgångsrika i vår process, är den tid och det engagemang vi lägger ner på varje uppdrag. Allt för en perfekt matchning mellan företag och kandidat. Hos oss är det alltid samma rekryteringskonsult som tar personligt ansvar för hela rekryteringen. Vi är grundliga i allt vi gör och det genomsyrar vår process för rekrytering och bemanning. Vi tror inte på tur, vi tror på skicklighet.

Vår arbetsmodell

1.

Behov

Tillsammans med ledning och nyckelpersoner inom er organisation gör vi en behovsanalys och går igenom de förutsättningar som gäller för den befattning vi rekryterar till. En viktig del är att få en uppfattning om er företagskultur och eventuella framtida utmaningar. Därefter sätter vi en tydlig kravprofil tillsammans, där vi listar utbildnings- och erfarenhetskrav samt önskade personlighetsdrag. Kravprofilen följer med som en röd tråd genom hela rekryteringsprocessen.

2.

Hitta

Vi utgår från kravprofilen och tar fram en annons som väcker intresse, vilken publiceras i utvalda media samt i vårt rikstäckande nätverk. Vi söker också efter och kontaktar kandidater med rätt kompetens i våra gedigna kontaktnät samt i sociala medier. Självklart ligger vi också steget före i vår "search" och arbetar genomgående med att proaktivt träffa och intervjua intressanta kandidater.

4.

Intervju & Test

Med kravprofilen som utgångspunkt genomför vi strukturerade djupintervjuer med de mest intressanta kandidaterna. Vi stämmer av kring tidigare erfarenheter, kompetenser samt konkreta resultat och får därigenom en helhetssyn av kandidaten. Under intervjun presenteras information om kundföretaget och villkor för den sökta tjänsten. Vi utför också relevanta personlighets- och begåvningstester från Assessio och slutligen identifierar vi de bäst lämpade slutkandidaterna, vilka sedan presenteras för företaget. Nästa steg är intervju hos kund.

3.

Urval från hela Sverige

Vi tar hand om alla ansökningshandlingar och administrationen kring uppdraget samt svarar på eventuella frågor om tjänsten. Vi påbörjar urval utifrån CV och identifierar potentiella kandidater, vilka sedan matchas mot kravprofilen. Finns er rätta ledare inte i Kalmar, så fortsätter vi sökningen i Göteborg, Stockholm, Malmö eller andra orter i Sverige.

5.

Referenstagning & Bakgrundskontroll

I nästa steg kompletterar vi med referenstagning på minst två referenser, där referenser tas på 1-2 slutkandidater. Vi arbetar även med digital referenstagning via vår leverantör Refapp i Sverige, för hög säkerhet och validitet och vi erbjuder dessutom olika typer av bakgrundskontroller.

6.

Beslut om anställning

Efter återkoppling gällande referenstagning och bakgrundskontroll beslutar ni som kund om anställning, med hjälp av våra rekommendationer.

7.

Kvalitetsuppföljning & Garanti

Cirka tre månader efter påbörjad anställning genomför vi uppföljningssamtal, både med er som uppdragsgivare och med er nya medarbetare. Detta för att se till att både kund och kandidat är nöjda. När vi genomför en fullskalig rekrytering ingår vår rekryteringsgaranti på tre månader.

Vår arbetsmodell

1.

Behov

Tillsammans med ledning och nyckelpersoner inom er organisation gör vi en behovsanalys och går igenom de förutsättningar som gäller för den befattning vi rekryterar till. En viktig del är att få en uppfattning om er företagskultur och eventuella framtida utmaningar. Därefter sätter vi en tydlig kravprofil tillsammans, där vi listar utbildnings- och erfarenhetskrav samt önskade personlighetsdrag. Kravprofilen följer med som en röd tråd genom hela rekryteringsprocessen.

2.

Hitta

Vi utgår från kravprofilen och tar fram en annons som väcker intresse, vilken publiceras i utvalda media samt i vårt rikstäckande nätverk. Vi söker även efter och kontaktar kandidater med rätt kompetens i våra gedigna kontaktnät samt i sociala medier. Självklart ligger vi även steget före och arbetar genomgående med att proaktivt träffa och intervjua intressanta kandidater.

3.

Urval

Vi tar hand om alla ansökningshandlingar och administrationen kring uppdraget samt svarar på eventuella frågor om tjänsten. Vi påbörjar urval utifrån CV och identifierar potentiella kandidater, vilka sedan matchas mot kravprofilen.

4.

Intevju & Test

Med utgångspunkt från kravprofilen genomför vi strukturerade djupintervjuer
med de mest intressanta kandidaterna. Vi stämmer av kring tidigare erfarenheter, kompetenser samt konkreta resultat och får därigenom en helhetssyn av kandidaten. Under intervjun presenteras information om kundföretaget och villkor för den sökta tjänsten. Vi utför även relevanta personlighets- och begåvningstester från Assessio och slutligen identifierar vi de bäst lämpade slutkandidaterna, vilka sedan presenteras för kund. Nästa steg är intervju hos kund.

5.

Referenstagning & Bakgrundskontroll

I nästa steg kompletterar vi med referenstagning på minst två referenser, där referenser tas på 1-2 slutkandidater. Vi arbetar även med digital
referenstagning via vår leverantör Refapp för hög säkerhet och validitet och vi
erbjuder dessutom olika typer av bakgrundskontroller.

6.

Beslut om anställning

Efter återkoppling gällande referenstagning och bakgrundskontroll beslutar ni som kund om anställning, med hjälp av våra rekommendationer.

7.

Kvalitetsuppföljning & Garanti

Cirka tre månader efter påbörjad anställning genomför vi uppföljningssamtal, både med er som uppdragsgivare och med er nya medarbetare. Detta för att se till att både kund och kandidat är nöjda. När vi genomför en full rekryteringsprocess ingår vår rekryteringsgaranti på tre månader.

Frågor och svar

Hur kan ni som företag undvika felrekryteringar?

Vad tjänar ni på att anlita oss?

Hur kan vi hjälpa er att bli en mer attraktiv arbetsplats för kandidater?

Hur hittar vi kandidater?

Hur träffar vi rätt i rekryteringen?

Vad är viktigt att tänka på under en rekrytering?