1993

Premier i Sverige öppnar med Saab Automobile AB som första kund. Vid starten hette vi “Premier Texo of Scandinavia Inc. Limited Partnership Filial Sverige” och var en filial till Premier i Cincinnati, USA.

1996

Volvo Car Corporations bilfabrik i Uddevalla, som då hette AutoNova, tillkommer som kund.

2000

Kunderna blir fler. Plastal, Lear och IAC för att nämna några. Premier blir uppköpt av ServiceMaster.

2003

Premier säljs vidare. Den här gången till tyska koncernen Dürr.

2005

Voith förvärvar Premier. I samband med detta bolagiseras den svenska verksamheten under namnet Premier Manufacturing Support Services AB. Premier breddar verksamheten gentemot andra branscher än bilindustrin och erbjuder ett bredare serviceutbud.

2009

Magnus Lindberg och Mats Johansson anställs i Premier och startar upp rekrytering och bemanning under varumärket “Premier Staffing Services”.
Verksamheten blir nu tydligt inriktad till rekrytering, bemanning och serviceentreprenad.


En tydlig strategi om närhet till kund utarbetas och en plan för att öppna nya kontor på nya orter. Kontor startas i Trollhättan, Skövde och Jönköping!

2010

Premier öppnar kontor i Borås, nu finns kontor i 6 orter i Sverige

2011

Sex personer i den svenska verksamhetens ledningsgrupp köper 100% av aktierna av Voith Industrial Services och byter namn på bolaget till Premier Service Sverige AB.

2015

Göteborgskontoret öppnar och Premier finns nu på 7 orter i Sverige då det blir allt fler branscher och geografiskt spridda företag som behöver anlita Premier.

2018

Söder & Co blir delägare och med detta skapas bättre möjligheter för Premier att fortsätta utveckla och expandera verksamheten.

2020

Ägarförhållande ändras i Premier Service Sverige AB. Mats Johansson, Magnus Lindberg och Söder & Co är nu ägare av Premier.

2021

Premier öppnar kontor i Kalmar. Tillsammans med kontoret i Oskarshamn breddar och spetsar man till sin verksamhet i södra Sverige.

Navigera vidare

Välj nedan för att hitta rätt information.