Premier Industriservice

Premier Industriservice är idag verksamma i Oskarshamn, där vi bland annat utför tjänster åt Scania hyttillverkning - med vilka vi har ett långvarigt förtroende. Vi på Premier Industriservice brinner för de utmaningar som vi ställs inför ute hos våra kunder och vi har en bred erfarenhet av arbeten inom specialservice. Komplexiteten som vi möter i vårt arbete ställer höga krav på säkerhetstänk och där har vi utvecklat kvalitativa metoder för att skydda både människa och miljö. I våra åtaganden strävar vi efter att vara flexibla och lyhörda för våra kunders önskemål, för att bland annat minimera stopp i produktionen. Varje anläggning är unik och tillsammans med er skapar vi det bästa upplägget för din verksamhet.

Våra tjänster

Här hittar du ett urval av de tjänster vi erbjuder. Klicka på de olika tjänsterna för mer information.

Lackboxar

Vi sköter rengöring och skydd av boxar, där vi värnar om att optimera er lackeringsprocess med hänsyn till typ av box, färgsort samt produktionsvolym..

Pressverktyg

ATEX-områden

Vi tillhandahåller utbildad personal och godkänd utrustning för att hantera den komplexa miljön som råder.

Höghöjdsstädning

Vi hjälper er med dammsugning, alternativt våttorkning, av de ytor som kräver en mobil arbetsplattform eller ställning för åtkomst.

Fabrikslokaler

Ni får hjälp med avtorkning av ytor samt maskinskurning av golv, vilket bidrar till en trevlig och säker arbetsmiljö.

Renzon

Vi tillhandahåller utbildad personal och godkänd materiel för känsliga uppgifter inom till exempel målerier.

Karossfabrik

Vi sköter rengöring av processverktyg och fixturer där det byggs upp slagg från produktion.

Ventilation, filterbyte och utvändig rengöring av värmeväxlare

Ni får hjälp med byte av filter samt rengöring av värmeväxlare, för att säkerställa ett optimalt flöde och värmeåtervinning.

Ångtvätt

Vi använder oss av en miljövänlig metod för olika typer av ångtvättsuppdrag, där vi använder 180°C ånga.

Blästring med kolsyreis

För kolsyreblästring använder vi oss av en miljövänlig metod som inte tillför några restprodukter. Blästringen sker med CO2 ispellets.

Vår arbetsprocess

Vår process inleds när du som kund kontaktar Premier och vill beställa ett arbete från oss. I samråd med er för vi en dialog kring den bästa metoden för just ditt arbetsbehov. Innan arbetet påbörjas utarbetar vi en detaljerad planering tillsammans med dig som kund.

Premier Industriservice arbetar efter fyra grundläggande hörnstenar, vilka säkerhetsställer att arbetet blir utfört på ett korrekt sätt:

1.

Riskanalys

Premier kommer tillsammans med dig som kund att göra de riskanalyser som krävs för att säkerställa att riskerna, gällande både mjuka och hårda värden, minimeras.

2.

Utförande

Efter att vi har etablerat en riskanalys, genomför vi en säkerhetsgenomgång med personal som ska utföra arbetet. Personalen är utbildad inom området och arbetsledning befinner sig på plats.

4.

Uppföljning

Efter avslutat arbete följer vi upp med dig som kund.

3.

Internkontroll

Innan inspektion genomförs, gör Premier en internkontroll av utfört arbete. Detta för att säkerställa att kravet på renhet uppnås.

1.

Riskanalys

Premier kommer tillsammans med dig som kund att göra de riskanalyser som krävs för att säkerställa att riskerna, gällande både mjuka och hårda värden, minimeras.

2.

Utförande

Efter att vi har etablerat en riskanalys, genomför vi en säkerhetsgenomgång med personal som ska utföra arbetet. Personalen är utbildad inom området och arbetsledning befinner sig på plats.

3.

Internkontroll

Innan inspektion genomförs, gör Premier en internkontroll av utfört arbete. Detta för att säkerställa att kravet på renhet uppnås.

4.

Uppföljning

Efter avslutat arbete följer vi upp med dig som kund.

Industriservice

Fastighetsskötsel

Ikon byggnad vit

Fastighetsskötsel

För att kunna hantera en anläggning på ett effektivt sätt krävs ofta skräddarsydda lösningar för varje individuell kund och plats. Premier erbjuder intelligenta anläggningssystem, som utvecklas i nära samarbete med er. Detta innebär en unik och resultatinriktad plattform, vilken skapar bästa möjliga förhållanden för just er verksamhet.

Fastighetsskötsel kan omfatta allt från El/Mek/VVS-underhåll, kundtjänst, drift och underhåll av mediasystem till trädgårdsskötsel, snöröjning och källsortering. Huvudsaken är att vi kan skapa en lösning som passar för dig och ditt företag samt att du kan känna dig trygg med att din anläggning sköts på ett professionellt sätt.

Produktionsunderhåll

Ikon hammare vit

Produktionsunderhåll

Maskiner och annan produktionsutrustning kräver kontinuerlig tillsyn och omvårdnad för att fungera på topp samt för att undvika dyrbara stopp och haverier. Genom erfarenhet från många olika produktionsmiljöer har vi kunskapen om vart de svaga punkterna finns. Det kan handla om enklare saker som att smörja, rengöra, byta kilremmar samt besiktiga rörliga och utsatta maskindelar. Det kan även innebära mer avancerade tjänster, såsom att mäta värmeutveckling över tid hos pumpar och motorer för att kunna varna för slitna lager samt risk för överhettning.

Vi har processer på plats för alla typer av förebyggande underhåll, underhåll, övervakning och diagnostik. Tillsammans med dig lägger vi upp ett underhållsprogram som förlänger livslängden och förbättrar ekonomin för din anläggning.

Teknisk rengöring

Ikon spray vit

Teknisk rengöring

En ren anläggning och process är den bästa grunden för att minimera stopp i produktionen och underlätta felsökning. En ren och snygg arbetsplats är även en bonus. Teknisk rengöring i fabriker, lackeringsanläggningar och produktionsutrustningar kräver omfattande kunskaper inom de berörda processerna. Noggrann och kontinuerlig rengöring av till exempel måleriutrustning och lackeringsmiljöer är dessutom avgörande för kvalitet och lönsamhet. På ett grundligt och professionellt sätt hjälper Premier er med att hålla anläggningen och dess delar rena och produktionskraftiga.

Processrengöring i en industrimiljö kan vara komplicerat då det finns speciella krav. Vi har mångårig erfarenhet av rengöring genom tillämpning av ett välavvägt, kontrollerbart och kontinuerligt förbättrat rengöringsprogram. Vi har de omfattande kunskaper och den praktiska erfarenhet som krävs för att bibehålla en bekymmersfri produktion i tillverkningsmiljöer. Oavsett om det handlar om målerirengöring eller rengöring av produktionsutrustning, erbjuder vi våra kunder ett komplett system med ledning, arbetskraft, material och utrustning. Vi ansvarar även för att processen löper friktionsfritt samt blir färdig i tid inom givna kostnadsramar.

Tillverkningssupport

Ikon livboj vit

Tillverkningssupport

En produktionsprocess kan innehålla en mängd olika delsystem som var för sig kräver lagerhållning, ständig tillgång till material, förmontering, hantering av emballage och transporter. Premier kan hantera samtliga sådana delflöden på ett flexibelt och professionellt sätt. Vi hjälper våra kunder med allt från inköp, förrådsverksamhet och interna transporter till lagerhållning, emballagehantering och distribution.

Frågor och svar

Varför ska ni välja just oss?

Varför ska ni lägga pengar på rengöring?

Vill du komma i kontakt med oss? 

Lämna dina uppgifter och ditt meddelande nedan, så hör vi av oss så fort vi kan.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Navigera vidare

Välj nedan för att hitta rätt information.