Meny

Premier vill förnya synen på bemanning och sättet vi arbetar med personella resurser i Sverige. På en allt rörligare arbetsmarknad tror vi att det gagnar både företag och enskilda medarbetare om personal är en flexibel resurs. Vi vill erbjuda företag ett enkelt sätt att bemanna arbetsuppgifter med rätt kompetens vid rätt tillfälle, och dig som arbetstagare en trygg anställning utan att göra avkall på din ambition att vara en tillgänglig på en större arbetsmarknad. Vi tillhandahåller företag möjligheten att fördela de personella resurserna där de gör mest nytta för tillfället, istället för att som idag hela tiden behöva kompromissa.

Vi är ett modernt serviceföretag specialiserade på bra folk. Till skillnad från traditionella bemanningsföretag har vi rötterna i svensk industri, vilket innebär att vi vet allt om hur man bemannar och driver hela processer i anslutning till våra kunders verksamhet.

Vi har två verksamhetsområden:

Personalservice

För dig som behöver bra folk. Vi hjälper dig med allt från rekrytering av tillfällig resurspersonal till full bemanning av hela er verksamhet.

Industriservice

Vårt affärsområde infrastrukturella tjänster bl.a gentemot tillverkningsindustrin. Vi tillhandahåller resursförstärkning genom att skräddarsy infrastrukturella tjänster som t.ex. arbetsledning, utförande, teknologi och material i anslutning till er produktion.

Vår vision

Premier skall vara det självklara valet när du behöver bra folk. Helt enkelt.

Vår affärsidé

Premier erbjuder kunderna bekymmersfrihet genom att tillhandahålla flexibla och kostnadseffektiva lösningar för alla former av personalbehov och service. Från enskilda arbetsuppgifter till hela processer.

Till toppen