Meny

Premiers historia

1993

Premier i Sverige öppnar med Saab Automobile AB som första kund. Vid starten hette vi “Premier Texo of Scandinavia Inc. Limited Partnership Filial Sverige” och var en filial till Premier i Cincinnati, USA. Premier ansvarar för process- och teknisk rengöring samt lokalvård i målerifabriken på SAAB.

1996

Volvo Car Corporation’s bilfabrik i Uddevalla, som då hette AutoNova, tillkommer som kund.

2000

Kunderna blir fler. Plastal, Lear och IAC för att nämna några. Premier blir uppköpt av ServiceMaster i USA. Över en natt går vi från c:a 10.000 anställda till 200.000.

2003

Premier säljs vidare. Den här gången till tyska koncernen Dürr.

2005

Voith förvärvar Premier. I samband med detta bolagiseras den svenska verksamheten under namnet Premier Manufacturing Support Services AB. Premier breddar verksamheten gentemot andra branscher än bilindustrin och erbjuder ett bredare serviceutbud.

2006

Fler uppdrag av Saab Automobile AB. Bl.a att sköta och administrera förnödenhetsförrådet, godsmottagning- och avsändning, interna transporter samt fastighetsunderhåll och mediaförsörjning såsom drift av panncentral för hetvatten, reningsverk, kompressorcentraler, ventilation och kylanläggningar, el-centraler och tryckluft.

2008

Newtec Kemiteknik AB förvärvas. En verksamhet inriktad på sanering med tunga fordon, renovering av maskindelar samt försäljning av tekniska produkter till industrin. Kunderna är verksamma inom skogsindustrin, energiförsörjning, vatten- och reningsverk, mekanisk industri, processindustri såsom petrokemi och kärnkraft.

2009

Premier startar bemanningsverksamhet under varumärket “Premier Staffing Services”. Framtiden ser ljus ut.

Den 18 december 2009 kommer tråkiga nyheter från Detroit. GM vill lägga ner Saab Automobile AB. Premier har vid tillfället 130 anställda inne på Saab och en omsättning c:a 120 miljoner SEK enbart på sina affärer med Saab Automobile AB. För att skydda bolaget påbörjas en omvandling.

2010

All verksamhet utanför Saab Automobile AB flyttas över i Newtec Kemiteknik AB. Premier MSS AB och Newtec Kemiteknik AB blir nu systerbolag med varandra. Premier har endast en kund kvar: Saab Automobile AB.

2011

Delar av verksamheten säljs och systerbolagen Premier MSS och Newtec Kemiteknik AB fusioneras. Sex personer i den svenska verksamhetens ledningsgrupp köper 100% av aktierna av Voith Industrial Services och byter namn på bolaget till Premier Service Sverige AB.

Intresserad av vad vi har att erbjuda?

Till toppen