Meny

Kvalitetledningssystem och miljöstyrning

Att arbeta aktivt med kvalitets- och miljöfrågor har i de flesta branscher gått från att vara differentierande faktor i en tuff konkurrens till ett lägsta insteg. På en marknad där alla anser sig leverera godtagbar kvalitet krävs helt enkelt lite mer för att tillhöra toppskiktet.

För oss är kvalitet ett absolut begrepp. Det är en del av vårt DNA och inte öppet för tolkningar vare sig internt eller externt. Antingen levererar vi med hög kvalitet eller så tackar vi nej till jobbet. Så krasst kan man utrycka det. Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 men våra egna standarder för kvalitet är ofta högre ställda. Genom systematiskt tänkande och genomtänkta processer för uppföljning och kontroll skapar vi förutsättningar för att alltid göra ett bra jobb för våra kunder. Testa oss gärna.

Nedan kan du läsa lite mer om vad våra ISO-certifieringar och vad det innebär att vara ett auktoriserat bemanningsföretag.

ISO 9001

ISO 9001 innehåller femtioåtta krav som i sin tur baseras på åtta grundläggande principer om bl.a ledarskap, kundfokus, processriktning, medarbetarnas engagemang, ständiga förbättringar mm. och används av miljontals organisationer världen över. Sammantaget handlar standarden om att organisationen ska utgå från kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader. Det är först när en organisation uppfyller alla krav som den kan bli certifierad.

ISO 14001

ISO 14000 är en certifiering och samlingsnamnet för de standarder som omfattar miljöledning och utgör samtidigt ett miljöledningssystem. Standarden ISO 14001 är väl inarbetad och är accepterad av marknaden världen över. Den omfattar bl.a processer för effektivare användning av material, energi och avfallshantering. Certifieringen innebär att vi tar ansvar för miljön gentemot kunder, personal, ägare och övriga intressenter. Den är också ett sätt att fokusera verksamheten på att ständigt förbättra vårt miljöarbete och dess ledningssystem.

Auktoriserat bemanningsföretag

Premier är ett auktoriserat bemanningsföretag. Auktorisationen ges av Bemanningsföretagen, en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings- och rekryteringsföretag som ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Till grundkraven för ett auktoriserat bemanningsföretag hör att bemanningsföretaget utövar sin verksamhet i minst 12 månader, följer förbundets stadgar och Bemanningsföretagens Etiska Regler. Dessutom måste bemanningsföretaget binda sig till kollektivavtal för det avtalsområde inom vilket företaget verkar, tillämpa Bemanningsföretagens Allmänna Leveransvillkor och omfattas av Bemanningsföretagens Ansvarsförsäkring eller motsvarande.

Den årliga granskningen av auktoriserade bemanningsföretag genomförs av Bemanningsföretagens auktorisationsnämnd. I denna nämnd ingår representanter för branschen, Bemanningsföretagen, LO och Unionen/Akademikerförbunden. Läs mer om auktorisationen

Är bemanningsföretaget ok?

På sajten Trygg bemanning kan du försäkra dig om att bemanningsföretag du ska anlita är det. Där söker du på namn eller organisationsnummer på bemanningsföretaget du tänker anlita så får du svar direkt om företaget är auktoriserat.

Intresserad av vad vi har att erbjuda?

Till toppen